Το Ίδρυμα Γκουρτζίεφ και οι Κύκλοι Γκουρτζίεφ διοργανώνουν διαδικτυακές συναντήσεις Ομάδας Εργασίας Γκουρτζίεφ με τον Δημήτρη Περετζή.