Διαδικτυακό Σεμινάριο Οn-Line του κ. Δημήτρη Περετζή τις Παρασκευές στις 19:00 αποκλειστικά για τα μέλη του Ιδρύματος.
Το σύμβολο του Εννεαγράμματος σαν ένα μοντέλο αντιληπτικότητας και λειτουργίας του Νου.

Πληροφορίες στο info@gurdjieff.org.gr