Διαδικτυακό Σεμινάριο On-Line, με Ελεύθερη Συμμετοχή. Τέσσερις ομιλίες του κ. Δημήτρη Περετζή του Ιδρύματος Γκουρτζίεφ τις Τρίτες, στις 7:00 μμ. (7:00-8:30).

Πλατωνική σκέψη και η επιρροή τής επιδημίας, τού λοιμού στην Αθήνα τού Περικλή

Η Διοτίμα, δασκάλα τού Σωκράτη στη Φιλοσοφία, ήταν η ιέρεια τής Μαντινείας που είχε καλέσει η πόλη των Αθηνών για να ελέγξει με τις γνώσεις της το λοιμό, επιδημία ίδια μ’ αυτή που περνάμε στις μέρες μας, καθώς την Αθήνα απειλούσε ο αφανισμός. Η μαθητεία του Σωκράτη με τη Διοτίμα εκείνη την περίοδο υπήρξε η βάση τής μετέπειτα διδασκαλίας του, και ευρύτερα, τού Πλατωνικού έργου στο σύνολό του.

Πληροφορίες στο: info@gurdjieff.org.gr