Το Ίδρυμα Γκουρτζίεφ διοργανώνει Πανευρωπαϊκά Διαδικτυακά Σεμινάρια

Τρεις δωρεάν εισαγωγικές ομιλίες του Δημήτρη Περετζή μέσω Zoom, με θέμα:

«Η εργασία του Γκουρτζίεφ»

1η Ομιλία | Παρασκευή 22/01/2021 | Ώρα 20:00
2η Ομιλία | Παρασκευή 29/01/2021 | Ώρα 20:00
3η Ομιλία | Παρασκευή 05/02/2021 | Ώρα 20:00


Εκφράσετε το ενδιαφέρον σας μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@gurdjieffcircles.com

Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σύνδεσμο Zoom και οδηγίες σύνδεσης, μία ώρα πριν την κάθε συνάντηση.

Περισσότερες πληροφορίες, στις ιστοσελίδες μας:
https://gurdjieff.org.gr
https://gurdjieffcircles.com
https://rodatheater.gr