Το Ίδρυμα Γκουρτζίεφ

διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια με τον Δημήτρη Περετζή.

Τρεις (3) δωρεάν εισαγωγικές ομιλίες μέσω Zoom, με θέμα:

«Η εργασία του Γκουρτζίεφ»

1η Ομιλία | Παρασκευή 02/04/2021 | Ώρα 19:30
2η Ομιλία | Παρασκευή 09/04/2021 | Ώρα 19:30
3η Ομιλία | Παρασκευή 16/04/2021 | Ώρα 19:30


Εκφράσετε το ενδιαφέρον σας μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@gurdjieffcircles.com

Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σύνδεσμο Zoom και οδηγίες σύνδεσης, την ημέρα της κάθε συνάντησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας:
https://gurdjieff.org.gr
https://gurdjieffcircles.com
https://rodatheater.gr