Το Ίδρυμα Γκουρτζίεφ και οι Κύκλοι Γκουρτζίεφ

διοργανώνουν διαδικτυακές συναντήσεις Ομάδας Εργασίας Γκουρτζίεφ

με τον Δημήτρη Περετζή

Τρεις (3) δωρεάν εισαγωγικές ομιλίες μέσω Zoom, με θέμα:

«Η εργασία του Γκουρτζίεφ»

1η Ομιλία | Πέμπτη 16/02/2023 | Ώρα 19:30

2η Ομιλία| Πέμπτη 23/02/2023 | Ώρα 19:30

3η Ομιλία | Πέμπτη 02/03/2023 | Ώρα 19:30

Μπορείτε να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας μέσω e-mail

στη διεύθυνση:

info@gurdjieffcircles.com

Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σύνδεσμο Zoom και οδηγίες σύνδεσης,

την ημέρα της κάθε συνάντησης.


The Gurdjieff Foundation of Greece

and Gurdjieff Circles

initiating Gurdjieff Work Group Meetings conducted in English,

by Dimitri Peretzi

Three (3) introductory talks via Zoom, free of any charge, on the topic of

“The Gurdjieff Work”

 1st Meeting  | Thursday 16/02/2023 | 08:30 pm (Brussels Time)

2nd Meeting | Thursday 23/02/2023 | 08:30 pm (Brussels Time)

 3rd Meeting | Thursday 02/03/2023 | 08:30 pm (Brussels Time)

You are kindly invited to express your interest by e-mail at:

info@gurdjieffcircles.com

Participants will be provided with zoom link and instructions on the meeting days.