Οι Κύκλοι Γκουρτζίεφ και το Ίδρυμα Γκουρτζίεφ

διεξάγουν διαδικτυακά εισαγωγικά σεμινάρια και

διαδικτυακές ομάδες εργασίας του Γκουρτζίεφ υπό την εποπτεία του

Δημήτρη Περετζή

ανακοινώνουν τρεις (3) δωρεάν εισαγωγικές ομιλίες μέσω Zoom, με θέμα:

«Χρήσιμες πτυχές της Εργασίας του Γκουρτζίεφ»

1η Ομιλία | Πέμπτη 08/06/2023 | Ώρα 19:30

 2η Ομιλία| Πέμπτη 15/06/2023 | Ώρα 19:30

3η Ομιλία | Πέμπτη 22/06/2023 | Ώρα 19:30

Μπορείτε να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας μέσω e-mail

στη διεύθυνση:

info@gurdjieffcircles.com

Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν zoom link 

την ημέρα της κάθε συνάντησης.


Gurdjieff Circles & the Gurdjieff Foundation of Greece

conducts introductory Gurdjieff’s Work webinars and online Workgroups,

in English, under the supervision of

Dimitri Peretzi

 is announcing the initiation of three (3) introductory talks via Zoom

free of any charge

on the topic of

Useful aspects of the Gurdjieff Work”

 1st Meeting  | Thursday 08 Jun 2023 | 08:30 pm (Brussels Time)

2nd Meeting | Thursday 15 Jun 2023 | 08:30 pm (Brussels Time)

 3rd Meeting | Thursday 22 Jun 2023 | 08:30 pm (Brussels Time)

You are kindly invited to express your interest by e-mail at:

info@gurdjieffcircles.com

Participants will be provided with zoom link on the meeting days.