Η Γιόγκα της Προσοχής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΕΤΖΗΣ
Εκδοτικός Οίκος: ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ISBN: 978-960-430-299-4

Με συνδετικό κρίκο τις προσωπικές του επαφές με κύριους μαθητές του Γκουρτζίεφ και στοιχεία της διδασκαλίας του μεγάλου Έλληνα φιλόσοφου που έχουν παραμείνει αδημοσίευτα μέχρι τις μέρες μας, ο συγγραφέας του βιβλίου Δημήτρης Περετζής δίνει μια ζωντανή περιγραφή της προσπάθειας για την ανάπτυξη της συνείδησης. Ο άξονας των περιγραφών του περιστρέφεται γύρω απο την έννοια της προσοχής, της δυνατότητας του νού να διαχειριστεί τη συνείδηση και να την εστιάσει σε συγκεκριμένες απόψεις του κόσμου.

Η «Γιόγκα της Προσοχής» αναφέρεται στο γενικό θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της πρακτικής, και ταυτόχρονα στην παρουσίαση της εσωτερικής πειθαρχίας που είναι απαραίτητη για να προχωρήσει κανείς στο μονοπάτι της ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον Γκουρτζίεφ, η διαχείριση της προσοχής είναι το κύριο εργαλείο που έχει ο άνθρωπος στην πορεία της πνευματικής του αναζήτησης. Η έννοια της πνευματικής αφύπνισης σχετίζεται άμεσα με την αφύπνιση της ικανότητάς του να κατευθύνει την προσοχή του με τρόπο ελεύθερο απο τις μηχανικές διαδικασίες που τραβούν και δεσμεύουν την προσοχή οι τυχαίες περιστάσεις της ζωής. Αυτή είναι η άποψη απο την οποία ατενίζει την Εργασία του Γκουρτζίεφ το βιβλίο αυτό.

(απο το οπισθόφυλλο του βιβλίου)