Διαδικτυακό Σεμινάριο On-Line, με Ελεύθερη Συμμετοχή. Τέσσερις ομιλίες του κ. Δημήτρη Περετζή του Ιδρύματος Γκουρτζίεφ τις Τρίτες, στις 7:00 μμ. (7:00-8:30).